Kateqoriya 2022

Kitabda Nobel mükafatı laureatı prof. dr. Əziz Sanc
Kitabda gözü göylərdə olan Uluqbəyin elmi fəaliy
Kitabda Avropaya alqoritm hesab üsulunu və cəbr elmi
Kitabda kibernetikanın banisi olan Cəzərinin elmi f
Kitabda “Həkimlərin sultanı” kimi tanınan İbn