Romanlar
Uşaqların intellektual səviyyəsinin inkişafında önəmli rol oynayan roman kitabları valideyinlərin və uşaqların ürəyincə olacaq.
Hekayələr
Bir-birindən maraqlı hekayələr uşaqların əxlaqi davranışlarında əhəmiyyətli yerə sahibdir.
Şeirlər
Müxtəlif mövzulara uyğun olaraq yerli müəlliflərimiz tərəfindən yazılan şeirləri uşaqlar sevə-sevə əzbərləyəcək.

Ən Yaxşı Kitab

sənin qəlbini vərəqləyən kitabdır.

Yaxşı Kitab

çox qiymətli xəzinədir

Kitablar Bizi

ötən əsrlərin varisi edir.

Kitablar Qocalıqda

ən yaxşı dost, cavanlıqda ən yaxşı rəhbərdirlər.

Ordu Torpaqları,

kitab könülləri fəth edir

Yaxşı ki,

 cahillər kitab oxumurlar