Category "Image posts"

24Mar2015

Əhməd gecə-gündüz ağlayıb atasını istədiyinə görə uşaq evinin işçiləri onu Bakıdakı uşaq evinə göndərmişdilər. Onlar Əhmədi Osmanlı əsgərləri ilə görüşdürüb atasını tapmağa kömək etməli idilər. Bu minvalla Əhməd çoxdan Bakının yolunu tutmuşdu. Nemətullah paşa naəlac tez Bakıya qayıtmalı oldu. Hər nə qədər Bakıya girmək onun üçün təhlükəli olsa da, oğlunu tapmalı idi…

Kitabın flaş versiyası  PDF Endir..

Loading

mp3 Endir..

son_osmanli

Loading